Verhogen online sales: analyse, advies en coaching

Project periode: 2022 // KLANT: Stromma Nederland  

Stromma Nederland is een van de grootste rederijen voor rondvaartboten in Amsterdam. Na de moeilijke Corona tijd komen de toeristen begin 2022 weer naar onze hoofdstad. Heeft de organisatie de juiste focus om zowel op de steiger als ook online de kaartjes voor de rondvaarten in grote getalen te verkopen? Met dat vraagstuk meldt Carola Hoekstra (CEO Stromma Nederland) zich aan de vooravond van het toeristenseizoen.
Stromma logo
Doen we wel de juiste dingen om online succesvol te zijn?
Het vraagstuk was heel concreet. Hebben we de juiste focus om de toerist ook online optimaal te bedienen? Richten we ons op de juiste kanalen? Hebben we voldoende focus op de website? Worden we vanuit Zweden (Stromma NL is onderdeel van het Scandinavische Stromma) zinvol ondersteunt qua e-commerce? Komende vanuit een Corona periode met nauwelijks buitenlandse toeristen in de stad en een relatief nieuw team, was dit vraagstuk zeer valide en urgent.

Van analyse tot plan
De uitkomst van het plan was een volledige reset van de online focus. Enerzijds een shift in aandacht binnen de online kanalen. Zorg dat je meedoet in het spel van het vluchtige en kort cyclische zoek- en boekproces van de buitenlandse toerist. Anderzijds een veel bewustere aandacht voor de online winkel in de dagelijkse operatie. Natuurlijk vanuit de marketing afdeling, maar zeker ook vanuit de andere delen van de organisatie. Bijna alles heeft impact op de werking van de webshop, oftewel de conversie. Het plan is tot stand gekomen na een grondige analyse. Gesprekken met collega's in Nederland en Zweden, check op concurrentie, data uit onder andere Google Analytics en observatie klantgedrag maakte onderdeel uit van deze analyse.

  Daan heeft binnen ons marketingteam de juiste online focus aangebracht. Na een grondige analyse volgde een praktisch plan. Middels coaching wordt dat geïmplementeerd. Met succes!
Carola Hoekstra, CEO Stromma Nederland
Stromma Nederland

Concreet en direct toepasbaar advies
De nadrukkelijke wens was een concreet en direct toepasbaar plan. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de tijdsverdeling van het team? Wat gaan we wel doen en wat gaan we niet of veel minder doen? Hoe worden verantwoordelijkheden georganiseerd? En wat moeten we op termijn beter gaan doen? Dit is heel concreet gemaakt en was direct toepasbaar. Natuurlijk lokt dit discussies uit en dat moet ook. Met elkaar worden keuzes gemaakt en dan kan er gestart worden.

Implementatie door coaching
Om zo snel als mogelijk verbeteringen door te voeren én direct resultaat te boeken is gekozen om de implementatie van het plan middels coaching te begeleiden. Wekelijks bespreken we de voortgang van de doelen uit het plan, evalueren we situaties uit de praktijk en analyseren we de resultaten. Het bedrijf én het individu worden hier hier structureel beter van. Gaaf om KPI's als webconversie en online share te zien groeien. Prachtig om daar aan bij te kunnen dragen!

Ook interesse in online succes?

Laten we dan vrijblijvend een kop koffie drinken. Dat is sowieso verhelderend en geeft je meteen al zicht op mogelijke verbeteringen.